Näringslivet: "Ett bra första steg"

Coronakrisen har fått företag att blöda pengar. Regionens krispaket ska rädda så många som möjligt. "Ett bra första steg", menar företrädare från två av öns företagarorganisationer.

24 mars 2020 14:37

Fyra näringslivsorganisationer på Gotland får vardera 500 000 kronor i temporärt verksamhetsbidrag från Region Gotland. Därutöver tillkommer en typ av företagsjour som ska stötta öns företag. Så ser det blocköverskridande krispaketet som ska hjälpa det gotländska näringslivet genom krisen ut. 

Verksamhetsstödet tilldelas enligt förslaget näringslivsorganisationerna Visby Centrum, Gotland Convention Bureau, Gotlands Förenade Besöksnäring och Tillväxt Gotland.

 

Magnus Olsson, verksamhetsledare för Visby centrum, gläds åt krispaketet.

– Att det här är en bra start är alla överens om. Likviditeten är det stora problemet hos företagen i dagsläget och lokalt är det här ett bra första steg för att underlätta och skapa hopp.

Hur ska Visby centrum använda pengarna?

– Exakt vad pengarna ska användas till måste vi ännu diskutera, men klart är att de ska gå till att underlätta för våra företagare. Tillsammans med övriga organisationer ska vi arbeta för att stödet ska komma så många som möjligt till gagn. I det här läget är det viktiga att vi jobbar tillsammans för hela Gotlands bästa, menar Magnus Olsson.

 

Nancy Yussef, ordförande för Företagarna Gotland, har i ett inlägg på Facebook uttryckt missnöje mot regeringens agerande i coronakrisen. Hon skriver bland annat att man låter bolag "gå under".

Krispaketet signerat Region Gotland tycker Nancy Yussef däremot är "ett bra första steg".

– Det är en jättebra grund och jag är glad att Region Gotland väljer att ge snabba, effektiva stöd till näringslivet som är i starkt behov av det för överlevnad just nu. Men jag är absolut inte nöjd, säger hon.

 

Men ytterligare åtgärder kommer att krävas. Det säger både Nancy Yussef och Magnus Olsson.

– Nu får vi även hoppas på ett nationellt paket som underlättar för ännu fler företag. Det finns väldigt många företag både hos oss och övriga organisationer som behöver omfattande stödinsatser, säger den senare.

Nancy Yussef:

– Bredden fattas i hjälppaketet. Många omfattas ännu inte av något stöd.

Vilka syftar du på?

– Byggbolagen kommer att på allvar drabbas snart. Samma sak gäller skönhetsbranschen och hantverkarna. Egenföretagarna har drabbats väldigt hårt i coronakrisen och i flera fall har man fått stoppa alla möjliga utgifter, säger Nancy Yussef, och fortsätter:

– Som läget ser ut just nu måste vi ta en dag i taget. Det är det jag råder våra medlemmar att göra. Folk är paralyserade, panikslagna och handlingsförlamade. Det här är den största krisen i vår tid och vissa företagare har inte ens varit med om en kris tidigare.

 

Region Gotlands krispaket presenterades under en presskonferens på måndagen. Regionstyrelsens vice ordförande Jesper Skalberg Karlsson (M) kommenterade då förslaget om stöd till näringslivsorganisationer så här till Helagotland.se:

– Det är svårt för dem att få in medlemsavgifter nu men det är viktigt att de finns till för företag. Om de skulle gå under blir deras uppdrag inte gjort och då hamnar det istället på oss. Det är bättre att de som redan är etablerade får fortsätta att jobba på.

Det ska påpekas att åtgärderna ska klubbas i regionstyrelsen, regionfullmäktige samt i berörd nämnd.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Nilsson