Nytt försök med hotell i Kokkolokkoskogen

En oväntad återremiss under förra regionfullmäktigesammanträdet stoppade det planerade hotellbygget i Kokkolokkoskogen. Nu gör man ett nytt försök med försäljningen av fastigheten. "Vi är nöjda", säger Meit Fohlin (S).

30 maj 2017 17:32

Försäljningen av fastigheten Kransborren 1 i den så kallade Kokkolokkoskogen har pågått i flera år, och 2015 vann K-lokko skogen AB, som ägs av entreprenören Johan Gate, försäljningsprocessen. I mars tidigare i år godkände regionstyrelsen affären, och när regionfullmäktige sammanträdde den 16 maj förväntade sig många att försäljningen skulle klubbas igebom slutgiltigt. Så blev dock inte fallet när Moderaterna plötsligt yrkade på att ärendet skulle återremitteras då man ville säkerställa att det verkligen blir ett hotell på fastigheten och inga permanentboenden. Moderaterna fick stöd av Miljöpartiet och Vänserpartiet, och fullmäktige beslutade efter omröstning att återremittera ärendet.

LÄS MER: Hotell i Kokkolokkoskogen stoppas

Den 19 juni sammanträder fullmäktige igen, och då kommer Kokkolokko-ärendet återigen att finnas på dagordningen. Några ändringar har gjort i handlingarna, och när regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen ställde sig Moderaterna bakom en försäljning av fastigheten till K-lokko Skogen AB.

– Vi har hittat skrivningar som gör att alla partier, utom V och MP, kan ställa sig bakom det här. Förhoppningsvis betyder den här lilla förseningen ingen förskjutning i byggplanerna, säger regionstyrelsens vice ordförande Meit Fohlin (S).

De ändringar som gjorts förtydligar syftet med fastigheten; att den endast får användas till hotellverksamhet.

– Vi är nöjda med att vi kunde hitta en formulering som gick igenom, och att vi inte tappade så mycket tid.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har redan från början motsatt sig bebyggandet av Kokkolokkoskogen, och röstade emot förslaget under tisdagens sammanträde. De reserverade sig även mot beslutet.

Om inget oväntat händer fattas ett formellt beslut i ärendet alltså på fullmäktige den 19 juni.

LÄS MER: Skisser: Så blir hotellet i Kokkolokkoskogen

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg