Regionen kan behöva spara 400 miljoner

Region Gotland behöver genomföra stora besparingar.

22 januari 2016 14:14

Region Gotlands ekonomi är i kris. Därför bad regionledningen om hjälp från SKL:s analysgrupp som tog sig an uppdraget att gå igenom regionens verksamhet.

Nu har analysgruppen lämnat sitt svar till regionen och under fredagen träffades parterna för att diskutera kring resultatet.

SKL:s analysgrupp är liksom regionens egen analys tydlig. Om inga åtgärder skulle vidtas och befolkningsutvecklingen bli som förväntat, då skulle Region Gotland om fyra år ha ett underskott på 328 miljoner kronor. SKL skriver också att regionen årligen behöver ha ett långsiktigt överskott på två procent, för att uppnå tvåprocentsmålet skulle det i så fall krävas besparingar på totalt 436 miljoner kronor.

– Vi måste anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna och till förändringarna i befolkningssammansättningen. Andelen i arbetsför ålder minskar och äldre ökar. Det måste vi anpassa verksamheten efter, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) i en kommentar.

Region Gotland och SKL:s analysgrupp är enig, jämfört med standarkostnaden för en kommun (se faktaruta) kostade regionens verksamhet cirka 330 miljoner kronor mer än medelkostnaden. Ett exempel är den pedagogiska verksamheten, från förskola till gymnasium, som kostar varje gotlänning cirka 4 400 kronor mer än standardkostnaden.

– SKL:s analysgrupp har pekat på att vi inom vissa områden har en väldigt hög kvalité. Det är bland annat inom skolan, individ- och familjeomsorg samt sjukvården, säger Björn Jansson.

I juni kommer regionfullmäktige att fatta ett definitivt beslut om besparingar för 2017 och de kommande åren. Först ska regions krisgrupp gå igenom analysgruppens material samt samla in uppgifter från nämnderna om strukturella förändringar. Under vårens budgetberedning kommer konkreta beslut att tas.

– Vi måste minska våra kostnader för att komma i balans med våra intäkter. Om vi lyckas åtgärda det redan nu, då kommer vi inte behöva göra så kraftiga åtgärder, säger Björn Jansson.

Hur ser du på vårens budgetberedning?

– Den blir viktig. Vi måste fatta avgörande beslut utifrån den verklighet vi lever i. Men en viktig detalj blir hur prognoserna kommer att se ut under första kvartalet.

Förklaring

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet.

Källa: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa