Så många är arbetslösa på Gotland

13 februari 2020 14:58

I januari var 6,2 procent inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen på Gotland. Det är lägre andel än rikssnittet, där 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa. I januari i år fanns 30 000 fler personer inskrivna som arbetslösa än i januari förra året. Det är dock stora skillnader mellan länen. Uppsala län har den lägsta arbetslösheten i landet, och högst arbetslöshet har Blekinge, Gävleborg och Södermanland.

Så jobbar vi med nyheter
(GA)