Arbete Den svenska rederinäringen är stadd i expansion men var sjätte anställd är över 58 år och generationsväxlingen hotas av personalbrist. De närmaste fem åren räknar branschen med att behöva anställa cirka 800 personer men fyra av tio rederier uppger i en rapport att de under det senaste året haft svårt att hitta personal med rätt kompetens, skriver Dagens industri.

På sjömansskolorna minskar också antalet sökande.

Det är den första varningssignalen. Om några år kommer det att slå med full kraft om vi inte lyckas vända utvecklingen, säger Christer Bruzelius, ordförande i Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

En av utmaningarna är att lyckas utjämna könsobalansen i yrkeskåren. Bara fyra procent av de anställda inom sjömansyrkena är kvinnor.