Tapp i ny kommunrankning - "Inte vad vi väntat oss"

Landets kommuner och regioner blir effektivare och bättre i sin service mot företagare. Men inte Gotland, visar färsk statistik från SKL.

10 april 2019 11:54

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sedan 2010 undersökt hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Detta ökar för varje år, sett till det riksgenomsnittliga så kallade Nöjd kund-indexet, NKI, som under 2018 gick från 66 till 72 av 100 på skalan.

Även för Region Gotland har trenden varit positiv, och i fjol hamnade totala NKI på 69. Men i den nya mätningen sjunker index till 64, vilket placerar regionen i bottenskiktet jämfört med resten av landet: plats 56 av 61 av sin kommungrupp (minst 40 000 invånare) och på plats 156 totalt (av 171).

LÄS MER:"Han ska få Gotland att klättra på rankningen"

Sedan några år har Region Gotland arbetat brett inom sina verksamheter med att förbättra företagsklimatet. Med det som bakgrund, är regiondirektör Peter Lindvall både förvånad och missnöjd över resultatet:

– Även om resultatet fortfarande är på en godkänd nivå så är vi inte nöjda med årets resultat. Det är heller inte vad vi väntat oss utifrån det förbättringsarbete som pågår på flera håll. Vi har i dag en tätare dialog med näringslivsorganisationerna samtidigt som vi har intensifierat företagsbesöken, 100 företag får besök inom loppet av 100 dagar för att lyssna in företagens synpunkter, säger Peter Lindvall i ett pressmeddelande på onsdagen.

LÄS MER:"Lågt betyg till öns företagsklimat"

– Det har aldrig varit viktigare än nu att arbeta för ett bättre företagsklimat och det fortsätter vi med, fortsätter Peter Lindvall.

LÄS MER:"Nya grepp ska lyfta öns näringsliv"

Region Gotland hamnar näst sist inom området bygglov, av samtliga 171 jämförda kommuner och regioner. Endast Ulricehamn får sämre betyg.

– Undersökningen visar att vi tyvärr fortfarande har mycket att jobba med men jag har gott hopp om att det här var ett tillfälligt hack i den stigande kurvan, säger Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör, i ett pressmeddelande på onsdagen.

Regionens bygglovskö minskade med cirka 60 procent under 2018, något som märks i form av fler positiva kundbetyg mot slutet av året, enligt Johan Åberg.

Även inom teknikförvaltningen finns områden som får underkänt av medborgarna. Sämst betyg får servicen kring markupplåtelse.

SÅ SER RESULTATEN UT FÖR VARJE OMRÅDE (LÄNK)

Fakta

Cirka 30 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Så jobbar vi med nyheter
Jenny Nilsson