Trots byggboomen – bostadsbristen fortsätter

Region Gotland räknar med att det ska byggas över tusen bostäder på ön fram till 2020. Trots det bedömer regionen att bostadsbristen fortsätter. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät.

14 maj 2019 09:29

Det råder stor brist på bostäder i hela landet. 8 av 10 kommuner uppger att de har underskott på bostäder. Bara totalt 46 kommuner anger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har lika stor tillgång som efterfrågan – och det är framför allt mindre kommuner. Bara fyra kommuner: Eda och Hagfors i Värmland, Nordanstig i Gävleborg samt Ånge i Västernorrland, uppger att de har ett överskott på bostäder.

I enkäten räknas Gotland in under kategorin "Högskoleort med mindre än 75 000 invånare", som i nästan samtliga fall uppger att de har för få bostäder. Det gör även samtliga större högskolekommuner och kommuner i storstadsregioner.

Under 2019 räknar regionen med att det inte kommer att byggas fler än 184 bostäder i små- och flerbostadshus. Under 2020 bedömer man dock att antalet nybyggda bostäder uppgår till 885 stycken. Alltså totalt 1069 bostäder under de kommande två åren. Trots det förutspår man att det råder underskott på bostadsmarkanden om tre år. Det enda område där regionen uppger att bostadsmarknaden i balans är för personer med funktionsnedsättning. För äldre uppger man att det i dag saknas tillräckligt med särskilda boenden för äldre, men att tillgång och efterfrågan kommer att vara i balans inom två år.

För nyanlända, ungdomar och studenter är bristen på bostäder stor. Enligt Boverket har dock en kraftig ökning av antalet studentbostäder skett de senaste åren och enligt kommunernas bedömningar ska ytterligare 4 200 nya studentbostäder byggas runt om i landet i år.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Buskas