WEBB-TV: Medvetna konsumenter lyfter köttnäringen

Allt fler väljer svenskt kött, vilket gynnar de lokala köttproducenterna.

17 mars 1916 16:37

Årets lantbruksbarometer pekar på en försiktig ljusning för landets köttproducenter.

– Gotland stämmer väl med rapporten som visar att kött går bra, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare på LRF Konsult.

Årets Lantbruksbarometer presenterades på Björn Eriksson och Monika Nilssons gård Rommunds i Gammelgarn, där de har 480 tackor och cirka 70 lamm. Än så länge har lamningen bara precis startat och de har en intensiv period framför sig.

– Det ska bli 840 lamm, säger Björn Eriksson.

Från början av april kommer de att ha ungefär 100 tackor som lammar varje dygn.

– Lammnäringen är ganska stor på ön plus att det går ganska bra, säger Björn Eriksson.

Enligt Lantbruksbarometern finns det nu en större vilja att investera när det gäller köttproduktion, framför allt bland unga lantbrukare.

För grisnäringen, det vill säga för de gårdar som klarat sig igenom krisen, ser det ut att finnas en ljusning även om det nu finns en brist på smågrisar på Gotland.

För mjölkproducenterna ser det dock inte lika ljust ut och Stefan Nypelius liknar det vid ett stålbad som mjölkproducenterna nu tvingas att genomlida.

– Det råder en global mjölkkris och botten är nog inte riktigt nådd än, säger Björn Eriksson.

Lantbruksbarometern 2016 är den största återkommande kartläggningen av det svenska lantbruket, totalt har 1 000 lantbrukare intervjuats av Sifo. Under torsdagen presenterade LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna de lokala förutsättningarna på Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth