Frälsningsarmén i Visby förstärks

19 oktober 2010 04:00
I samband med söndagens gudstjänst välkomnade Frälsningsarmén i Visby två nya soldater: Mikael Mellin och Jonas Larsson-Grönström.
Kårledaren Kjell Karlsten, förklarade kort Frälsningsarméns idé och uppdrag att förkunna de glada budskapet om Guds kärlek och att möta mänskliga behov i Jesus namn.
De nya soldaterna välkomnades och fick ord på vägen av vänner och medarbetare i kåren.
Både Jonas och Mikael vittnade om hur de upplevt sig ledda att ta detta steg och såg det som ett steg mot större tydlighet i sin tro och större effektivitet i sitt engagemang för Gud och för medmänniskor.
Så jobbar vi med nyheter