Ovanlig fisk i våra vatten

Tänkbara hamnar var Slite och Visby. Och mycket riktigt, i somras fick Rickard Gustavsson upp Gotlands första svartmunnade smörbult i just Visby hamn.

20 oktober 2010 04:00
Först metade ekologistudenten Rickard Gustavsson upp ett exemplar. Han var osäker på vad det var han fått på kroken och tog några bilder, varefter han släppte i den märkliga fisken igen. Kontakt togs med länsfiskekonsulenten Rolf Gydemo, och ännu ett exemplar fiskades upp ur hamnbassängen i Visby.
- Den ligger infrusen och är avkollad med Fiskeriverket, det är ingen tvekan om att det verkligen är en svartmunnad smörbult, säger Rolf Gydemo.
Han menar att de främmande arter som hittas i våra farvatten inte alls är roliga att upptäcka. För ingen vet vilka konsekvenser de kan ha på sikt.
I Polen är svartmunnade smörbulten ett problem. Där kan den bli 30 centimeter men på senare år har man börjat uppskatta den som matfisk och gör bland annat ansjovisliknande inläggningar.
Ingen vet idag hur vanlig arten är runt öns kuster. Provfiskningar kan komma att ske, dels i Visby men också i Slite. Arten kan ha kommit med barlastvatten och kryssningsbåtar till Visby och i Slite har man en ökad fartygstrafik i samband med Nord Streams rördragningar.
- Vi är väldigt intresserade och vill att den som eventuellt får upp en svartmunnad smörbult tar kontakt med oss på länsstyrelsen, säger Rolf Gydemo.
Så jobbar vi med nyheter
Henrik Radhe