Birger Kristensson

31 mars 2015 14:42
Birger var en envis och pliktkännande man. Det var fortfarande mycket han ville göra med sitt livsverk, Vanges gårdsmuseum i Burs, men ett tag efter att han fyllt nittio tyckte han att han inte längre fick så mycket gjort varje dag. Nu drygt ett år senare har han stilla somnat in.

När Birger föddes 1923 vid Vanges var gården ett vanligt jordbruk. Även om jordbruk inte var Birgers verkliga håg så övertog han med tiden plikttroget ansvaret för gården när föräldrarna blev gamla, och så förblev det tills han själv blev ålderspensionär. Hans syster flyttade från Burs redan 1943 och var inte intresserad av jordbruk. De tre bröder han också kunde ha haft dog redan som små.

De sista åren innan Birger blev pensionär höll han enbart får på gården, men sedan gjorde han sig av med dem och skapade istället välordnade utrymmen för sina ständigt växande samlingar av maskiner, redskap och allehanda föremål. Det mesta hade anknytning till ett mångsidigt jordbruk och lanthushåll, men här finns också andra udda föremål och en del av Birgers egna konstruktioner.

Han var särskilt road av sinnrik mekanik och om han inte hade behövt ta över gården så skulle han nog ha blivit konstruktör av något slag. I sin ungdom jobbade han en tid på en mekanisk verkstad - enligt egen utsago det roligaste han gjort. Hans praktiska talang har inneburit att i princip allt i samlingarna i dag är i funktionsdugligt skick.

År 1977 började Birger, i samarbete med Burs hembygdsförening, visa en del av sina samlingar och sedan tog han initiativ till att år 2000 inrätta Stiftelsen Vanges Museigård. Bakom den står nu Gotlands fornvänner (Länsmuseet), Gotlands hembygdsförbund, Gotlands läns Hushållningssällskap, Gotlands länsförbund av LRF samt Burs hembygdsförening. Till stiftelsen skänkte Birger då hela gården med byggnader, marker och samlingar, men bodde själv kvar - och visade samlingarna - fram till sin död. En intervju med Birger ett par år före hans död kan ses på stiftelsens hemsida (vanges.se).

Vi kommer att sakna dig Birger - men ditt museum kommer att bestå.
Så jobbar vi med nyheter