Anders Wikare – en eldsjäl i Gotlands Gille

18 mars 2020 14:51
Som tidigare meddelats har Anders Wikare avlidit i en ålder av 91 år. Närmast sörjande är makan Ulla och barnen Birgitta, Bosse och Karin med familjer.

Det var en ovanligt isig vinter i Visby när han föddes den 5 februari 1929, berättade Anders Wikare vid sin 90-årsmottagning förra året.
När han 35 år senare blev ledamot i Gotlands Gille i Stockholm 1964 var det en verklig eldsjäl som trädde in i denna sällskapsförening. Då var han nybliven advokat med sinne för ordning, rättvisa, konsekvens och konstruktiva lösningar.
Anders Wikares liv och yrkesgärning har redan skildrats i en minnesartikel. Denna text ägnas hans betydelse för Gotlands Gille i Stockholm.

Av sina vänner kallad Molle engagerade han sig snabbt i Gillets verksamhet, bland annat som klubbmästare, sekreterare (1971-1989) och vice ordförande (1989-1992). Han var också valberedare, ledamot i en stadgekommitté, varpaledare (1968-2004) och hedersledamot.
I mer än fem årtionden var han en aktiv och synpunktsrik centralfigur i Gillet, vars umgängesliv han präglade med envis entusiasm, umgängesglädje och glimt i ögat. Han värnade traditioner men var också öppen för nya tankar och grepp.
Ett särskilt kapitel är Molles engagemang för varpakastningen, med vår-, sommar- och höstvarpa år efter år. Därtill arrangerade han varje höst i över 40 år en samvarpa som alltid avslutades med prisutdelning, punsch och ärtsoppa i familjen Wikares gästfria hem i Bromma, så även i fjol.

För många var han Gotlands Gilles främsta samlande och sammanhållande kraft under senare delen av 1900-talet och fram till våra dagar.
"Ingen har betytt så mycket för Gillet" under denna tid, konstaterar en tidigare ordförande som bland annat lyfter fram Molles ständiga bakgrundsstöd till dem som lett föreningen.
"Molle fungerade som både kittet och ryggraden i verksamheten", sammanfattar en annan gillesveteran. Han beskriver Anders Wikare som en institution vars utstakade ordning kunde vara svår att rubba. "Men det var en god institution. Molle var generös, omsorgsfull, omtänksam och vänfast som få".
"Molle var en klippa i tillvaron. Gotlands Gille kommer inte att vara sig likt utan honom", avslutar samme veteran.
Så jobbar vi med nyheter
För Gotlands Gille i Stockholm, Jan Ulinder och Johan Myrsten