Till minne av Doris Ahlgren

8 mars 2020 19:15
Jag lärde känna Doris Ahlgren för cirka 50 år sen. När jag började som ombudsman på Unga Örnar 1978, arbetade Doris som lokalvårdare på Socialdemokraterna kansli. Vi hade många fina samtal om politiken och framtiden.
Doris blev sen föreståndare för Träffpunkten, en mötesplats för våra utslagna. Det låg i det hus där busstationen ligger i dag. Doris blev som en mor för många av de utslagna. Min bror, som var missbrukare, tyckte mycket om hennes styrka och rättvisa. Jag var ordförande i RSMH i många år och även Doris var med i styrelsen. Doris tog på sig uppdraget som arbetsledare för vår personal. Ett uppdrag som hon var alldeles perfekt till.
Doris var också politiskt aktiv och satt bland annat med i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i många år. Vid den av socialdemokraterna ägda Folkets park på Högklint ordnade man på 1980-talet Valborgsmässofirande och fagning. Alla tog med sin kaffekorg och partiet bjöd på grillad korv. Doris och hennes man Arne brukade cykla ut från Visby, för att hjälpa till, samt att lyssna på 1 maj-talaren, som brukade vara med på Högklint kvällen innan.
Doris var med på många av mina blomstercirklar. Hon kunde berätta roliga historier så att alla fick sig ett gott skratt. Ett annat minne är när jag hade kolonilott på Cederströmsgatan. På våren och sommaren cyklade Doris och Arne ofta förbi. De ville se blomsterhavet. Doris tyckte mycket om blommor.
Doris ville hjälpa barn i världen och bidrog till mitt fadderprojekt i Tanzania. När jag reste till Tanzania och besökte fadderbarnet, ville Doris och Arne att jag skulle ha en peng med till familjen. Doris sa, att när jag inte finns mer ville jag ge ett bidrag till Boys hjälpverksamhet, istället för blommor.
På min 50-, 60- och 70-årsdag uppvaktade Doris mig. På sista uppvaktningen på 70-årsdagen var även sonen Lennart med. Och fortfarande hade Doris någon rolig historia att berätta.
Sista gången jag träffade Doris var i julas. Jag överlämnade julblommor till henne. Doris Ahlgren blev 93 år.
Tack Doris Ahlgren för alla år jag känt dig som en god kamrat och tack för alla fina samtal vi haft. Jag hoppas att vi träffas en gång någonstans. Och jag hoppas att det Socialdemokratiska partiet kommer ihåg dig på din begravning och har med de röda fanorna. Det är du värd.
Så jobbar vi med nyheter
Boy Larsson