Till minne av Olav Larsson Fole

22 mars 2020 17:22
Till minne av Olav Larsson Fole
Efter en kort tids sjukdom fick han sluta sin vandring här på jorden. Olav var väl förtrogen med sin hembygd, han har arbetat på olika gårdar, Prästgården, Sojdungs och vid Lilla Ryftes fram tills det att han efterträdde Fredd Danielsson som klockare i Fole i början av 1980-talet. Det var ingen heltidstjänst utan han fortsatte med sitt lilla jordbruk och att vara behjälplig på olika gårdar i socknen. Han kunde vår sockens och min släkts historia, många är de stunder som han berättade om händelser och människor i socknen. En hel del blev aldrig nerskrivet men mycket finns dokumenterat. Att jobba vid sockenkyrkan och ta hand om skötseln av vår kyrkogård skötte han på ett perfekt sätt, var det så att han tyckte någon skötte sina gravar dåligt så påpekade han det för dem.
Han tyckte inte om förändringar utan ville att allt skulle vara som det alltid varit, men om det blev förändring så uttryckte han sen ändå ofta att "vad det blev bra". Han älskade sin hembygd. I Fole JUF-avdelning var han aktiv i många år bland annat med Staffansritten och Valborgsmässofirande. I övrigt var han ingen föreningsmänniska, men när Fohle hembygdsförening bildades 1988 var han runt och värvade medlemmar, han gillade att prata med folk och det fortsatte han med livet ut. Många personer besökte han regelbundet, därför är saknaden stor i vår socken. Auktioner i Tofta och på andra ställen gillade han, inte främst för att han handlade utan för att träffa folk.
Som släkting och granne var det lätt att umgås med honom, det var inte alltid vi hade samma åsikter, men vi kom bra överens. Efter jul så minskade orken och krafterna började sina, det blev inte som förr. Sista veckan han levde såg vi dag för dag hur krafterna avtog. Den söndagsmorgon han somnade in blev det så fridfullt i rummet på lasarettet, lika fridfullt är det nu i hemmet på andra sidan vägen i det hus som hans föräldrar började bygga det år då han föddes.
Frid susar genom träden, Fole har blivit en personlighet fattigare och vi har mist en släkting och en god granne. Vila i frid Olav!
Peder och Gunnel Fohlin
Så jobbar vi med nyheter
Peder och Gunnel Fohlin