Dalhem

Till klassen

29 mars 2010 15:35

Lärare: Issa Hansson och Annika Svensson.
Övre raden från vänster: Hampus Ganström vill bli polis när han blir stor, Sara Söderstrand, djurskötare, Anton Lövdahl, lärare.
Nedre raden: Ellen Klasén, fröken, Benjamin Bergsten, bankman, Gabija Pettersson, djurskötare, Hanna  Vilhelmsson, skolfröken.

 

Foto: Göran Nilsson/Bildvision

Så jobbar vi med nyheter