Fardhem

Till klassen

9 november 2010 15:24

Lärare: Lena Signer och Katrina Wallin, APU-student.
Övre raden från vänster: Zabine Dunstrand vill bli dagmamma när hon blir stor, Theo Engelbrektson, produktutvecklare på lego, Indra Chaitas, bibliotekarie, Isac Hjorter, militär, Sandra Gutenberg, bagare, John Frode, bilmekaniker, Emelie Hjerpe, florist.
Nedre raden:
Johan Sigvarder, kustbevakare, Emma Edlund, veterinär, Arvid Amér, skådespelare, Anna Lindgren, veterinär, Jonathan Norrby, skådespelare, Wilma Jacobsson, jobba på hunddagis.

 

Foto: göran Nilsson/Bildvision

Så jobbar vi med nyheter