Flera lekplatser riskerar att tas bort

Under veckan sammanträder tekniska nämnden. En punkt på sammanträdeslistan är "Översyn av lekplatser" där förslaget är att avveckla flera lekplatser.

16 september 2019 12:34

Under sommaren har teknikförvaltningen inventerat de lekplatser som Region Gotland har på allmän plats. Anledningen var bland annat att se vilken standard lekplatserna har och om det fanns behov av renovering. I samband med inventeringen pekas flera lekplatser ut som undermåliga. 

Teknikförvaltningen uppskattar att en renovering av lekplatserna skulle kosta 3,5 miljoner kronor och utöver det behövs resurser i form av personal för att upprätthålla standarden på lekplatserna.

Därför föreslås nu nämnden att ta beslutet att avveckla följande lekplatser på Gotland. Biskopshöjdens lekplats i Fårösund, Åkervägens och Sportvägens lekplatser i Slite, Klaves hage i Klintehamn samt Hamnplans och Kasper Höjers park i Visby. Totalt sett sex stycken lekplatser.

I lekplatsstrategin står att mindre lekplatser kan läggas ner för att samla satsningar på temalekplatser som är centralt placerade i orten. Dock finns inte ekonomi till att anlägga centrala lekplatser eller underhålla lekplatserna, och lekplatserna föreslås ändå tas bort, utan anläggning av en ny central lekplats. 

Teknikförvaltningen anser att borttagandet av lekplatserna förvisso kommer att påverka tillgången på lekplatser, men att barnens miljö blir säkrare och de riskerar inte kroppsskador på grund av gamla redskap. Ingen av de påverkade orterna kommer att bli utan lekpark.

Tekniska nämnden sammanträder under torsdagen för att fatta beslut i ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
David Skoog