Årsmöte i Synskadades Förening

29 mars 2020 22:32
Lördagen den 28 mars höll Synskadades förening SRF Gotland sitt årsmöte: Det genomfördes denna gång som en telefonkonferens pga. Coronapandemin. Ett 30-tal medlemmar hade anmält sig till årsmötet och till en mötesform som var helt ny för de flesta.
Ordförande Gösta Karlsson inledde mötet med en stilla stund för de medlemmar som gått bort under året, varefter årsmötesförhandlingarna inleddes med Nils Åkesson som årsmötesordförande och med Anita Leksäther som sekreterare.
Medlemsantalet i föreningen är nu 221 varav 137 är synskadade, övriga stödjande medlemmar.
Verksamhetsberättelsen visade på en mycket god verksamhet, antalet redovisade aktiviteter och deltagare i aktiviteterna hade återigen ökat. Verksamheterna har haft en stor bredd med bla. teater- och revybesök, bussresor, åtta månadsmöten med teman, studiecirklar, Bingo- och motionsaktiviteter.
Årsmötet omvalde Gösta Karlsson till ordförande på ett år. Val förrättades också av övriga styrelseledamöter för vilka mandattiderna gått ut samt till föreningens olika kommittéer. Styrelsen för år 2020 består av Gösta Karlsson ordförande, Maud Åkesson vice ordförande, Kenneth Eckard kassör, Anita Karlsdotter sekreterare, ledamöterna Viktoria Öjefors Quinn, Gunnel Nyström, och Lena Cederholm. Till suppleanter valdes Hans Boman och Margareta Bolin. Adjungerade är, Ruth Johansson för barn och ungdom samt Anita Leksäther som studieansvarig.
Ordföranden i stödföreningen Synskadades Vänner Gudrun von Corswant tackades för det värdefulla stödet under året och för det goda samarbetet. Gudrun bjöd också in till Vännernas årsmöte den 25 april.
Styrelsen tackades för ett trivsamt och stimulerande arbetsår och ett tack till de värdefulla och aktiva kommittémedlemmarna.
Gunnel Nyström, Karin Wallin, Majbritt Hedlund och Monica Frick kommer att avtackas med present för deras uppskattade arbete när de nu valt att lämna sina kommittéuppdrag.
Årsmötet avslutades med att alla önskade varandra stor omtanke i en svår tid.
Så jobbar vi med nyheter
Gösta Karlsson