Årsmöte med Gutebälgarna

28 mars 2020 18:21
Årsmöte med Gutebälgarna

Tisdagen 25 februari höll vi i Gutebälgarna vårt årsmöte. Närvaron var hundraprocentig. Uno Nährström skötte ordförandeklubban.

Vi kan se tillbaka på ett aktivt år 2019. Vilket var klubbens fyrtiosjätte verksamhetsår sedan starten år 1974. Vi har fortsatt vårt mycket givande samarbete med Visby Folkdansgille, Gotländska Folkdansringen och Kulturens Bildningsförbund. En av många höjdpunkter var besöket av våra vänner från Jærbelgen Trekkspillklubb (från Jaeren / Rogaland Norge), vilka besökte vår ö under fem dagar i april månad. En annan höjdpunkt var midsommarveckan med alla dess engagemang. Vi vill också nämna musikbytet på Ekevikens Camping (Fårö) i slutet av Juli månad. Arrangerad av Anders Björn med familj, Uno Nährström och familjen Ekström.

Våra repetitioner under år 2019 var 39 tillsammans med Visby Folkdansgille och 38 egna, summa 77. Lägg där till några med Gotländska Folkdansringen.

Vi gjorde under det gånga året 6 egna framträdanden. 15 tillsammans med Visby Folkdansgille och 2 tillsammans med Gotländska Folkdansringen. Summa 23 framträdanden.

Vi hade den stora glädjen att under detta årsmöte välja in en ny medlem i vår förening. Benny Pettersson vilken spelar både trummor och durspel.

Föreningens funktionärer under år 2020:

Uno Nährström,ordförande. Fredrik Lönngren, sekreterare. Nils Järlsäter, kassör.
Gerd Ahlgren, styrelsesuppleant. Britt Ekström, styrelsesuppleant. Lennart Torndahl, revisor. Bertil Karlsson, revisor. Fredrik Lönngren omvaldes som PR-ombud. Uno Nährström ordinarie spelledare . Gerd Ahlgren, vice spelledare. Noteras bör att Uno Nährström under år 2019 kunde fira trettio år som ordförande och spelledare.
Så jobbar vi med nyheter
För Gutebälgarna / Fredrik Lönngren