Årsstämma med Hejde Sockenförening

30 mars 2015 18:34
Hejde Sockenförening avhöll sin ordinarie årsstämma den 22 februari 2015 i sin bygdegård som är en av Gotlands större, med välutrustat kök och fin scen. Gården är ofta uthyrd till årsdagar, bröllop och samt andra evenemang arrangerade av organisationer och företag. Med indragen fiber, modern projektor och stor filmduk så möter bygdegården de krav som ställs på en modern bygdegård. Hejde Bygdegård utsågs tack vare detta till Årets Bygdegård år 2013.

28 medlemmar hade mött upp och hälsades välkomna av ordförande Göran Gomér. Innan årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på en sopplunch med en utsökt provencalsk potatissoppa.
Verksamhetsberättelsen kunde informera om en mängd aktiviteter under år 2014. Bland arrangemangen kan noteras Sågdag vid Sigsarve vattensåg, Valborgsmässofirande, Orrotta, Hejde Kors och Tvärs, Surströmmingsfest, Vinprovning, Danskurs, och Hantverksmarknad. Länsteatern gästade Hejde Bygdegård med sin fina revy Spader Madame, ett uppskattat och välbesökt arrangemang. Vidare har under ledning av Sven-Ove Alfström ett arkiv för föreningens gamla bilder och annat material anordnats
.
Efter stadgeändring består styrelsen nu av 7 ledamöter. Till ny ordförande valdes Peter Hogeby, övriga ledamöter är Ann-Christin Söderberg, Göran Gomér, Stig Hoffman, Martin Toft, Rolf Åkerbäck samt Pär-Håkan Bergström.

Verksamhetsplan för 2015 antogs av årsmötet och innehåller som vanligt en stor mängd aktiviteter varav några traditionsenligt följer tidigare års agenda. Ett inslag samarrangeras med Väte Hembygdsförening, nämligen Dricketävling som i år anordnas i Hejde.

Visionen för Hejde Sockenförening är att majoriteten av socknens invånare skall vara medlemmar år 2017. Viljan att vara medlem i Hejde Sockenförening skall grunda sig i ett tydligt engagemang för bygdens gemensamma framtid.
Så jobbar vi med nyheter