Hela Sverige ska leva Gotlands årsmöte 2020

Gotland 8 juni 2020 16:23

Hela Sverige ska leva Gotland höll sin årsstämma som digitalt möte den 27 april.

Det kändes tråkigt att inte kunna ha det i Årets Socken Gammelgarn som brukligt är, med trevligt umgänge och god mat, men vi hoppas kunna förlägga ett möte dit när coronan väl är över.

Ordföramde Lars Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till mötesordförande valdes Jan Åberg. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna klarades snabbt av, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomin gicks igenom, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ordföranden samt två styrelseledamöter ställde inte upp för omval, varpå valberedningen lade fram sitt förslag till ny styrelse:

till ordförande valdes Anders Thomasson, Hamra. Till styrelseledamöter valdes Åke Berglund, Hogrän, Inger Ahlberg Fårö/Visby(dessa två omval), David Ruthström, Fårö, Malin Åberg, Ganthem(dessa två nyval). Malin Wiginder, Lokrume, Maria Larsson, Lärbro samt Göran Gomér, Hejde, vilka kvarstår på ett år. Till adjungerad från Årets socken Gammelgarn valdes Jan Åberg.

 

Efter genomgång av verksamhetsplan för 2020 beslöts det att komplettera denna vid första styrelsemötet efter årsstämman. De frågor HSsl Gotland framför allt vill fokusera på:  

Är fortsatt offentligt underhåll av enskilda vägar,  

Ett ökat bostadsbyggande på landsbygden, även hyresrätter

Att serviceortsutredningen tillämpas  

En utvecklad kollektivtrafik på landsbygden,  

Lokala utvecklingsplanernas koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

Vi vill också veta vilka planer Region Gotland har för folkhögskolan.

Lars Gustavsson, Kerstin J Norrby, Stellan Sigsarve samt Hans Klintbom, vilken varit adjungerad från Årets socken 2019, Västerhejde, avtackades för fint och viktigt engagemang i styrelsen, och mötesordförande förklarade årsstämman avslutad.

Så jobbar vi med nyheter
Inger Ahlberg, styrelsen

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Visby

Två gripna i narkotikatillslag vid hamnen

Nyheter

Coronarapporten: Tre nya fall av smitta på Gotland

Nyheter

Så ska regionen lösa skolresorna - kallar till möte

Kultur och Nöje

Babbens bästa gotländska ord: baingyl

Stenkyrka

Gotländsk djurpark lägger ner efter 20 år

Visa fler