Boys besök i Lettland

3 juni 2019 17:21
14-18 maj genomförde Boy Larsson en resa till Tukums i Lettland tillsammans med Oscar Pettersson och Laila. Boys ärende var i första hand att överlämna 10 000 kronor som hans hjälpverksamhet skänkt till minne av bortgångne Bertil Olsson. Pengarna gick till en föräldragrupp med barn med olika utvecklingsstörningar. De planerar att göra en resa till Klaipėda i Litauen med barnen under sommaren. Boy hade också med sig en del kläder och andra saker, som skänkts av olika personer på Gotland. Flera barnhem och åldringsboenden besöktes och även några familjer som bodde i egnahem. Alla var glada över besöken och berättade att de fått det bättre, men att det ännu finns mycket att göra. Och rysskräcken finns fortfarande kvar hos många.
Så jobbar vi med nyheter
Boy Larsson