Hela Människans årsstämma

30 mars 2020 23:15
Hela Människan Gotland höll sin årsstämma den 17 mars i Pingstkyrkan, Visby. Trots Coronavirusets hot kunde ombud från de flesta kyrkor, samfund och föreningar som genom medlemskap utgör Hela Människan Gotland, delta och stämman kunde, genom att följa alla påbjudna regler, genomföras.
Inledningsvis fick vi lyssna till Anne Dungner Hjellström, utbildningsansvarig i Visby stift, som på ett inspirerande sätt informerade om hur man inom stiftet genomför en återkommande utbildning under rubriken "Första hjälpen till psykisk hälsa". Målsättningen är att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Efter en välordnad, välsmakande och ur smittosynpunkt genomtänkt fikastund började förhandlingarna.

Presidiet bestod av Peder Fohlin och Christer Engelhardt och alla dagordningens punkter behandlades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ett tack för det gångna årets arbete uttalades.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter presenterades av Olle Hammarberg och stämman röstade enhälligt enligt förslaget.
Styrelsen utgörs nu av Eva Montelius Sahlberg, ordförande, ledamöterna Maria Ynderdahl, Catarina Hammarberg, Christer Klintberg, Rut Aarebrot, Eric Martell och ersättaren Benjamin Ulbricht. Göte Johansson är kassör, adjungerad till styrelsen, och i styrelsearbetet deltar också Lilian Edman som är diakonal samordnare, anställd på 15%.

Kvällen avslutades med att Maria Ynderdahl ledde en andakt där vi fick påminnas om trons trygghet i orostider.
Så jobbar vi med nyheter
Eva M Sahlberg