Konsten att lägga agtak på Senioruniversitetet

10 maj 2017 14:10
"Täck-ating" heter det, underströk Gunilla Brogren, när hon berättade om denna fina tradition på Senioruniversitetet 4 maj. Ating betyder "ätning" och anger att en täckating består av såväl hårt arbete som av god och riklig förplägnad. Gunilla, som är född och uppvuxen på Fårö, var aktiv vid agbärgning och täckatingar på 1970- och 1980-talen.
Sedvänjan att lägga ag på taken är sannolikt förhistorisk, och förekommer även på "Storlandet" (Fåröbornas benämning på Gotland, utom Fårö) och tidigare även på Öland. Förutsättningen är att det finns agmyrar. På grund av utdikning har agen och därmed även agtaken blivit alltmer sällsynta – utom på Fårö, där det idag finns drygt 60 agtak.
En täckating förbereds genom att agen bärgas och takets träkonstruktion får en översyn. På atingsdagen samlas alla som ska delta i dagens arbete och efter en gemensam frukost vidtar arbetet: kvinnorna snor vidjor på marken medan karlarna lägger agen tillrätta på taket. För arbetets organisation svarar agbasen.
"Klucku tei", middag och "otendag" bildar efterlängtade avbrott i arbetet. Dagen avslutas med "atingsgråiten", rökt Fåröflundra och risgrynsgröt. En krans av löv på taken vittnar om att förplägnaden varit god. De båda eneruskorna på var gavel ska sannolikt avvärja onda makter.
1966 tog Erik W Ohlsson initiativ till ett samarbete mellan studenterna vid Gotlands nation i Uppsala och Fåröborna. Varje sommar sedan 50 år deltar studenter både i förberedelserna inför och i genomförandet av atingsdagen, alltid första lördagen i augusti. Studenterna ordnar med förplägnaden och Fårö täckarlag har ansvaret för att lägga agtaket.
I fjol utkom boken "Täckating på Fårö" på Fårö Hembygdsförenings Förlag. Den berättar agtakens historia och om de eldsjälar som sedan ett halvt sekel ägnar kraft och fritid åt att traditionen ska leva vidare och tas över av kommande generationer. Boken är resultatet av ett samarbete mellan Gunilla Brogren, fotografen och formgivaren Markus Moström och Ingrid Nyström.

Så jobbar vi med nyheter