PRO Hemseorten

10 juni 2019 15:08
RO Hemseorten
Vi var 9 + 1 pudel, som hörsammade förslaget att vandra längs Strömmaån. Vi gick från Ungbåtels och vände tillbaka när vi nått och utforskat Lillronekvarn. Längs stigen kunde vi hälsa på både bysen och di sma under jordi, lekfullt arrangerat, skyltar informerade om de olika träden och till vilken otrolig nytta de varit för tidigare generationer. Ån var vattenfylld och rann djup under oss med gula svärdsliljor, som lyste i solen. Atmosfären var trolsk, träden reste sig högt, marken var full av olika blommor och örter och fåglarna sjöng för full hals. Vandringen var trevlig och lättsam och stigen var lätt framkomlig även för oss PRO-are.
Det skall bli fler vandringar och det ser jag fram emot.
Så jobbar vi med nyheter
Irma Nilsson