Textil Gotlands årsmöte

22 maj 2017 12:16
Textil Gotland har haft årsmöte på Gotland Grönt centrum på Lövsta i Roma. En god middag avnjöts på Lövsta innan årsmötesförhandlingarna. Ordförande Anso Norling välkomnade alla och ledde sedan mötet. Utöver traditionsenliga mötespunkter och verksamhetsberättelse fick deltagarna ta del av redovisningar av de stipendier föreningen delat ut 2016. Deborah Stålek berättade och visade alster från en damastkurs i Sunne. Anso Norling läste upp Birgitta Laubergs redovisning av tovningskursen vid Handarbetes vänner.

Årets tema är broderi och i verksamhetsplanen för 2017 ingår en resa till Frankrike för att bland annat beskåda Bayeuxtapeten. En arbetsgrupp utsågs för att arbeta med detta. Årsmötet beslutade att tema för 2018 blir "Textil och miljön".

Ulla Persson avtackades som avgående ur styrelsen. Efter årsmötet består styrelsen av Anso Norling (ordförande), Heike Johansson, Ulla Johansson, Aira Lee, Carina Norderäng, Kerstin Siggelin och Ingemo Wickström.

Textil Gotland är en intresseförening som arbetar för att främja textil utveckling på Gotland. Det är ett nätverk för textilt verksamma. Föreningen ordnar egna utbildningar med workshops, studieresor, studiebesök mm. Varje sommar har medlemmarna en utställning, i år äger den rum under juli i Abbotens hus på Roma Kungsgård och har temat Gotländska sagor och sägner.
Så jobbar vi med nyheter