Textil Gotlands årsmöte

26 februari 2020 19:12
Textil Gotlands årsmöte
 
Textil Gotland har haft årsmöte på Joda Bar i Visby. Innan årsmötesförhandlingarna åt deltagarna middag på Joda Bar.
 
Textil Gotland är en intresseförening som arbetar för att främja textil utveckling på Gotland. Det är ett nätverk för textilt verksamma. Föreningen ordnar egna utbildningar med workshops, studieresor, studiebesök mm. Varje sommar har medlemmarna en utställning, i år heter den "Ull får ever" i samklang med årets tema "Fibrer" och äger rum på Korsbygården i Lärbro den 11/7-2/8.
 
Avgående ordförande Carina Norderäng hälsade alla välkomna och sedvanliga årsmötesförhandlingar gicks igenom. I verksamhetsberättelsen står bland annat att läsa om medlemsutflykt till Klintehamn med omnejd, då vi besökte föreningsmedlemmar och deras verksamheter. Verksamhetsplanen tar upp förslag på kommande kurser, studieresor och medlemsträffar där vi besöker olika medlemmars ateljéer.
 
Textil Gotland delar ut stipendier till medlemmar som vill utvecklas i sitt skapande eller företagande.
Årets stipendiater Ann-Charlotte Malm och Anna-Stina Purk redovisade vad de lärt och gjort.

Jenny Andersson från Gotland Grey berättade om ett två-årigt projekt som syftar till att utveckla en lönsam värdekedja för grå kvalitétsull på Gotland.

Carina Norderäng, Anna-Lena Stolt och Aira Lee avgick ur styrelsen och avtackades med blommor. (Se bild) Även mötesordföranden Matti Vuorinen tackades med en blomma. Efter årsmötet består styrelsen av Britten Dahné, Kajsa Lignell, Anso Norling, Lilian Vuorinen Kennegård, Ulla Persson, Harriet Persson Bäcklund och Karin Cervenka (ordförande).
 
Text: Karin Cervenka
Foto: Carina Norderäng
 
Så jobbar vi med nyheter
Karin Cervenka