Tingstäde Hembygdsförenings årsmöte

25 april 2017 16:31

Tingstäde Hembygdsförening summerade året som gått och konstaterade i verksamhetsberättelsens slutord att socknen visat sig värdig utnämningen Årets socken 2016. Att lyckas genomföra redan planerade verksamheter och plussa på lite till i samverkan mellan föreningar, företag och privatpersoner och utveckla nya aktiviteter såsom loppisrace, föreläsningar m.m. satte guldkant på året som gått. Ett stort tack riktades till alla som gjort detta möjligt.
Föreningen har under året genomfört traditionella aktiviteter såsom valborgsfirande, naturvandring, kolmila, midsommarfirande, grillfest, öppet hus-veckor, tröskning på gammalt vis, bakning i stenugn, öppethållande i Tingstäde fästning skans 1 m.m. Under året har också olika insatser gjorts för att göra Tingstäde till en ännu mer välkomnande plats genom röjning längs träsket, byggande av handikappramp vid Polhemsgården och arbetet med att förbättra och öka tillgängligheten kommer att fortsätta. I föreningens arbete ingår även att hålla Polhemsgården, kolarkojan vid Kutkäldu och Danielssons Torp i Backhagen i gott skick för potentiella besökare att njuta av miljöer, museer och natur. Föreningen ser nu fram emot det fortsatta verksamhetsåret och de olika verksamhetskommittéerna planerar och genomför aktiviteter för fullt.
Den nya styrelsen ser ut så här: Mona Nylund, ordförande, Magnus Christiansson, vice ordförande, Britt-Inger Johnsson, sekreterare, Pernilla Norlander, kassör. Ledamöter: Berit Pettersson (bokförare), Anders Andersson, Bengt Norman, Åke Stenman och Åke Ekström samt suppleanterna Susanne Hallström och Steve Nilsson

Så jobbar vi med nyheter
Mona Nylund