Ullinventering presenterad på Gotland Grönt Centrum

3 maj 2018 15:40
Hushållningssällskapet Gotland har blivit beviljade projektstöd från LeaderGute till en förstudie "Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland" som ska genomföras under 2018. Målet är att kartlägga nuläget och utvecklingsmöjligheterna framåt för att kunna fortsätta utveckla nya områden inom ullsektorn från hantverk till industri. Inventeringen presenterades för ullbranschen på Gotland på en workshop den 24 april på Grönt Centrum där många kloka inspel framfördes till den slutliga rapportens utformning samt hur arbetet ska kunna ta nästa steg. Lotta Löwhagen Lundberg, som tidigare gjort en motsvarande inventering av Gotländskt Kärnvirke presenterade inventeringen med ny överraskande och positiv information. Tack vare Ullkontorets ulltvätt i Endre som arbetet i tre år nu har mängderna ull som slängs på Gotland minskat och möjligheterna att utveckla nya nischer skapats. Gotland har för närvarande tre spinnerier! Tack vare projektet har Gotland Grönt centrum sökt medlemskap i ACTE (European Textile Collectivities Association) som är en europeisk organisation för texil, mode och design för att knyta kontakter och byta erfarenheter städer emellan. Vi på Gotland hoppas få draghjälp och kunskapsinflöde från organisationen framöver. En riksomfattande förening "ULLVILJA" har bildats som hade sitt konstituerande sammanträde i samband med Fårfesten i Kil i början av mars 2018 och har som målsättning att vara en paraplyorganisation för ull och med den svenska fårullen i fokus. Syftet är att främja och utveckla svensk ullförädling. Båda dessa organisationer kommer att få betydelse framöver i det fortsatta arbetet med ullen på Gotland. Den slutliga rapporten kommer att vara färdig under maj månad och ett möte med berörda gotländska aktörer kommer att ordnas på försommaren för att diskutera hur man kommer vidare i arbetet med att sätta den gotländska ullen på kartan.
Så jobbar vi med nyheter