Gösta Persson

2 juli 2011 04:00

En av Fårös kulturbärare har gått ur tiden. Gösta Persson, Lauters, har avlidit. Han blev 91 år.

Under sin tid som aktiv i Fårö pensionärsförening av SPF, en tid som ordförande, var han drivande och sammanställde ett flertal kulturskrifter om ön. Det började 1988 med Dikter och visor på Fårö, därefter Strövtåg runt Fårös kust 1992, Fårös kvarnar 1993, Fårös båtsmän, 1996, Fårös träsk 1999, och slutligen Fårös skolvägar 2000.

Gösta medverkade från start till mål i dessa skrifter, inte minst med underlag och författande. Han var mycket kunnig om sin sommarö som mer och mer blev hans och familjens fasta plats.

Under många år kom också Gösta ut med små klenoder till julkort. Där skrev han kort men innehållsrikt om olika platser eller händelser på Fårö och till sin hjälp hade han då en illustratör som gjorde teckningar. Dessa kort trycktes i begränsad upplaga, 200 stycken, och vi var många som med tacksam iver mottog dessa små pärlor i jultid.

Gösta var född på Lilla Adolfsberg i Visby och bodde sina första år hos sina morföräldrar i Visby. Sedan växte han upp i Stockholm. Under 1940-talet var han anställd på Dagens Nyheters tekniska avdelning och senare på grafiska sidan.

1950 började Gösta på 3M Company och var kvar där till pensionen 1979. Han var divisionschef i Stockholm. Så småningom flyttade familjen till Helsingfors där han de sista fem år var3 M:s verkställande direktör för Finland och Östeuropa.

Redan tidigt sökte sig han och makan Maj-Britt, även hon från Visby, tillbaka till Gotland och fick sitt sommarviste vid Lauters på Fårö. Dit återkom de varje sommar och efter pensioneringen köpte de även lägenhet i Visby, där de bodde vintertid.

För fyra år redan drabbades Gösta av Alzheimers sjukdom. De sista tre åren bodde han på Tingsbrogården i Bro.

Makan Maj-Britt avled 1998. Närmast sörjande är sonen Jan-Ola Persson med maka Christina, Stockholm/Fårö, barnbarn och barnbarnsbarn.

Birgitta Andersson

Så jobbar vi med nyheter