Hunden som hjälper barnen att läsa

I USA är det vanligt med hundar som hjälper till med läxläsning i exempelvis bibliotek. Pedagoghunden Soli skulle gärna bli den första läxhunden på Gotland.

1 april 2015 13:44

Videon är inte längre tillgänglig

Bordercollien Soli är Gotlands första pedagoghund. I landet finns bara ett färdigutbildat team och Maria Eriksson, lärare på naturbruksprogrammet på Guteskolan, hoppas att hon och Soli ska bli landets andra när de snart är utexaminerade.

I en myshörna i Gute hundcenter sitter Albin Lindh och läser högt för Soli. Han går i tredje klass i Guteskolan och det är första gången han är här.

Soli ligger bredvid honom och blir klappad. När Albin slutar klappa gnyr hon och buffar till honom.

– Det var kul. Hon hjälpte till ibland och distraherade ibland, säger han efteråt.

Erik Flodman går i fyran och har varit här många gånger under hösten.

– Jag tycker om att vara med djur. Jag skulle komma hit oftare om jag fick, säger Erik Flodman.

Maria Eriksson är utbildad hundinstruktör, hundmassör och hundpsykolog. Det senaste året har hon och Soli utbildat sig till pedagoghundteam. Under praktiken har de träffat elever i Guteskolan, Stenkyrka skola och Terra Nova-skolan.

Det är framförallt högläsning och läsförståelse som Soli hjälpt till med.

– Många elever tycker att det är jobbigt med högläsning och har ont i magen när de vet att de måste läsa högt i skolan. När de får läsa för Soli blir det den bästa dagen istället, de får skratta i stället för ont i magen, säger Maria Eriksson.

Att läsa för en hund istället för kamrater gör att pressen minskar. Kommunikationen med hunden upplevs som positiv och den fysiska kontakten får kroppen att producera hormonet oxytocin som man blir lugn och avslappnad av.

– Har man djur hemma är det jättebra att läsa läxor tillsammans. Klappar man sitt djur så avger kroppen oxytocin och effekten sitter i flera timmar, säger Maria Eriksson.

Hunden hjälper även elever att öppna sinnet för känslor, upplevelser och gör hjärnan mottagligare för ny kunskap, menar hon.

– Hundar i skolan är på frammarsch i Sverige, säger Maria Eriksson.

USA är ett föregångsland där pedagoghundar länge använts i skola och omsorg.

– Det är vanligt att man erbjuder läxhjälp i bibliotek med hundar. Det vore ett spännande projekt för oss! säger Maria Eriksson.

När Maria och Soli är färdigutbildade till hösten kommer de att erbjuda de gotländska skolorna sina tjänster. Förutom läsning kan Soli hjälpa till i matematikundervisning, idrott och konflikthantering.

– I samarbetsövningar lägger eleverna allt fokus på Soli och får lättare att samarbeta med varandra.

Har du inte redan svarat på vår enkät om läxor så gör det här!

Pedagoghund

En pedagoghund arbetar inom all pedagogisk verksamhet som förskola, skola, särskola och gymnasieskola.

Hunden arbetar alltid tillsammans med en lärarutbildad pedagog i ett pedagoghundteam.

Hunden är med under lektioner, motiverar elever till skolarbete, hjälper till med inlärning, ökad koncentration, självkänsla och trygghet.

Svenska Terapihundsinstitutet har patent på utbildningen.

Läs mer på svenskaterapihundsinstitutet.se samt dogdays.nu/pedagoghund

Läshunden

Eleverna träffar Soli en gång per vecka, minst åtta gånger.

Efter läsningen diskuterar eleven och Maria vad man har läst.

När eleven är klar examineras eleven och får en bok av Soli som är signerad med ett tassavtryck.

Metoden resulterar bland annat i att eleven känner sig skicklig, eftersom hunden inte kan läsa.

Vid kroppskontakt producerar kroppen "må bra"-hormonet oxytocin.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa