PRISTAGARE: "Ett fint kvitto på det vi gör"

Finsam Gotland delade under fredagsmorgonen ut pris till en arbetsplats som har gjort skillnad. "Jättehärligt att få uppmärksamhet för vårt arbete".

2 december 2016 10:10

Varje år delar Finsam Gotland ut pris till en arbetsplats och arbetsgivare som har gjort insatser för personer i behov av extra stöd för att komma in i eller tillbaka till arbetsmarknaden.

Årets pristagare är Leva Kungslador och Anna Malmqvist som har arbetat för att ta emot personer från Jobbsam, ett arbetsprojekt genom Finsam, men även från olika asylboenden.

Det kan handla om att ta emot personer som till exempel har en funktionsnedsättning, har drabbats av utmattningsdepression eller helt enkelt behöver extra hjälp med att komma in i arbetslivet.

Det är Levas trädgårdsansvarige, Anna Malmqvist, som har arbetat mest med de personer som kommit till dem genom det här projektet. Hon har en gång själv behövt liknande hjälp och gick då i trädgårdsterapi i Järna. Nu är det hon som sköter odlingarna och trädgården vid Leva och som tagit med de här personerna in i det arbetet.

– Hon är vår trädgårdsprofessor, säger Susanne Liljenberg som gång på gång berömmer Anna Malmqvist.

Anna Malmqvist arbetsmetod har främst varit att individanpassa arbetet efter de olika behov som finns – och ibland bara ta dagen som den kommer.

– Vissa dagar fick vi ingenting gjort utan vi använder tiden till att bara prata eftersom det var det den personen behövde just den dagen, säger hon.

Hur ska ni fira det här?

– Med bubbel och tårta, svarar Susanne Liljenberg.

Finsams motivering lyder:

"Leva kungslador med verksamhetsledare Anna Malmqvist har visat stort engagemang och en stark förståelse för människor som behöver förberedande arbetsträning. Inställningen att ta emot många personer från flera håll med individuella arbetstider och anpassningar efter individens förutsättningar har varit beundransvärd. Den förberedande arbetsträningen bestod av trädgårdsarbete, vaktmästeri, snickeri och allt i allo, allt anpassat efter person.

Tid har avsatts för att vägleda, stötta och svara på frågor. Resultatet är något som aldrig hade gått att förverkliga utan många händers medverkan. Alla insatser har haft betydelse. Alla har fått möjlighet att lyckas. Alla kan känna gemensam stolthet."

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning. Målet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation. med individen i centrum.

Utdrag från: finsamgotland.se

Så jobbar vi med nyheter
Lillebi Eriksson