Reser land och rike och pratar nätharmoni

Jasmine Rosell Olsson, bördig från Fårö, föreläser just nu över hela landet för barn och unga om livet online. Under fredagen föreläste hon för mellan- och högstadieelever på Solklintsskolan i Slite. "Vi måste våga prata om vad som händer på internet."

25 november 2018 19:00

Jasmine Rosell Olsson föreläser om livet online för ungdomar i hela Sverige. Under sitt besök på Solklintskolan i Slite diskuterade hon tillsammans med ungdomarna vad som är nätharmoni, ett slags kontraord till näthat som hon själv myntat.

– Det finns ett grundläggande problem i dag att vi inte pratar om vad som händer på internet. Vuxna gör skillnad mellan livet online och vad som faktiskt sker i det verkliga livet, så ser det inte riktigt ut 2018, säger Jasmine Rosell Olsson.

Hon menar att många vuxna i dag kan känna en rädsla för att inte hänga med i utvecklingen och en oro kring hur de ska prata med sina barn om livet på internet.

– Varför inte fråga sina barn vad de har gjort på nätet idag? Istället för att bara fråga vad de gjort i skolan, med vänner eller på träningen, säger hon.

Under föreläsningarna och workshopen på Solklintskolan fick eleverna diskutera och reflektera kring hur de agerar på internet. Där lyftes problematiken med ryktesspridning, mobbning, felaktig information, hot och sexuella trakasserier upp. Såväl som grundläggande diskussioner om hur man är en bra kompis både på nätet och i verkliga livet.

– Barn är medvetna, de förstår om något är fel, men de reflekterar inte över det. När det heller inte finns någon vuxen att prata med blir det problematiskt, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Daun