Romaskolan, blå

30 september 2015 10:45

Lärare: Elisabeth Nyrot och Oliver Lenholm. Elevassistent: Charlotte Karlsdotter Pettersson.

Övre raden från vänster: Molly Rundby Andersson vill bli ryttare när hon blir stor, Jamie Medbom Hansson, polis, Eira Pavval, djurdoktor, Erik Hällgren, tv-spelsutvecklare/uppfinnare, Frida Aspers, läkare.

Nedre raden: Neo Björklund, tv-spelsutvecklare, Svante Smedberg, arkeolog, Ville Johansson, DJ/militär, Ella Heldahl, lärare, Ville Heldahl, polis, Oskar Kinberg, uppfinnare.

Ej med på bilden: Låhla Johansson och Alma Karlsson.

Foto: Göran Nilsson/Bildvision

Så jobbar vi med nyheter