Äventyr och allvar väntar dem i Afrika

Gotzam-projektet går vidare. Kontakten mellan Gotland och Zambia upprätthålls och inom kort ska fem elever och fyra lärare från Solbergaskolan och Klinteskolan resa till Zambia och barnhemmet Arteco.

11 mars 2008 04:00
Två gånger tidigare har gotländska delegationer besökt Zambia i allmänhet och Arteco med sitt barnhem och sin skola i synnerhet. Två gånger har Solbergaskolan och Klinteskolan fått besök från Zambia.
Inom kort packar Adam Scheid och Lisette Andersson från Solberga samt Anna Björkqvist, Malin Sjögren Enequist och Jacob Svensson, Klinteskolan för sitt Afrika-äventyr. En hel del upplysningar om vad det kommer att innebära och en hel del goda råd inför resan fick de fem, plus de fyra medföljande lärarna av Solberga-rektorn P-O Sahlberg i går kväll. Rektorn är en av dem som har besökt stället och han spelade då in en liten informativ film.

Föräldralösa
På barnhemmet Arteco bor ett 60-tal barn som nästan alla har samma tragiska bakgrundshistoria: deras föräldrar har dött i aids. Behovet av hjälp utifrån är mycket stort för att barnhemmet ska fungera och behovet gäller även för barnen som vuxit ur barnhemmet och söker sig till högre studier.
Projektet Gotzam har alltså pågått i flera år och förutom de nämnda skolorna deltar också Frälsningsarmén i Visby. Under projekttiden har skolorna genom dagsverken och andra former av insamlingar samlat in omkring en halv miljon kronor.
Den 27 mars åker den gotländska gruppen under ledning av Peter Woode, Frälsningsarmén och hemresan är planerad till den 8 april.
- Det blir en fantastisk resa för er, det kan jag lova! sa P O Sahlberg. Genom vårt projekt kan vi inte hjälpa alla, men vi kan förändra livet till det bättre för en del och det har vi också lyckats med.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa