S har missuppfattat författningsdomstolens funktion

1 april 2008 04:00
Vid reformeringen av grundlagen år 1974 blev den närmast värdelös. Man skrev att domstolar kan bortse från en ny lag, därför att den är oförenlig med grundlagen, bara om "felet är uppenbart".
En domare kan knappast påstå att något som över hundra riksdagsledamöter och ett dussin ministrar gjort är uppenbart fel. Därmed har vi fått majoritetens diktatur.
För vanligt folk är det "uppenbart" att Alliansens "ränta" på uppskovsbelopp från villaförsäljningar är grundlagsvidrig i den utsträckning den avser uppskov som beviljats innan beslutet om ränta togs, Regeringsformen 2 kap, 10 §:
"Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten."
Sedan är det "uppenbart" att vare sig man kallar något "avgift" eller "ränta" så är det "skatt", när medborgaren inte har något annat val än att betala.
Även socialdemokraterna har grundlagsvidriga beslut bakom sig.

Nu sitter Grundlagsutredningen för att föreslå ändringar i grundlagen. Införandet av en författningsdomstol borde vara självklar. Dess uppgift skulle vara att garantera en konsekvent tolkning av grundlagen.
Till författningsdomstolen utses domare som har visat kompetens, civilkurage och oberoende. Konstruktionen skall vara sådan att politikerna inte kan vifta med några karriärmöjligheter efter tiden i denna domstol. Det skall m.a.o. vara det högsta jobb man kan få inom rättsväsendet. Domarna bör inte väljas enbart bland jurister, för att referensramar från olika hörn i samhället skall vara representerade.
Socialdemokraterna har hittills motsatt sig införandet av en författningsdomstol med motiveringen att juridiken inte skall stå över politiken. Men det är en våldsam missuppfattning, något som DN:s tidigare ledarskribent Nils-Eric Sandberg påpekat många gånger. Det är politiker som skrivit grundlagen. De kan skriva om den igen, närhelst de önskar. Men då måste de presentera ändringarna för väljarna i en valrörelse.
Domarna i en författningsdomstol kan inte skriva några lagar. De skall bara stå för en konsekvent tolkning av vad politiker en gång ansett så viktigt att de skrivit in det i grundlagen.
Författningsdomstolen kan bara se till att POLITIKERNA HÅLLER VAD DE LOVAT.
Kan socialdemokratiska väljare ha något emot det ?
Så jobbar vi med nyheter
Sture Åström, Helsingborg Styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen MRR