Ge barn ljus framtid

25 februari 2009 04:00
Fler och fler föräldrar som protesterar över besparingar i skolan. Och det är klart vi är oroliga. Vem står som ansvarig om något händer eller när det står klart att barnen inte uppnår målen i skolan? Lärarna? Rektorn? Skoldirektören eller Lena Celion? Vad gör vi när dessa barn blir vuxna och inte fått den skola som dom enligt lag haft rätt till? Kan man då skriva i sitt CV: På grund av av lågkonjunktur och besparingar i skolan har jag vissa läs- och skrivsvårigheter? Näe politiker, det här kommer kosta så mycket mera i framtiden, lägg dom pengarna på barnen NU.
Helen
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa