Högtflygande plan bakom klimatförändringar

16 april 2009 04:00
All flygtrafik över 8000 meter måste stoppas.
Flygets utsläpp av vattenånga och partiklar, är orsaken till den globala uppvärmningen.
När flyget stoppas för trafik över 8 000 meter, återgår klimatet till det normala efter 6 till 12 månader. Den "11 september" - då flygtrafiken stod på marken blott tre dagar - märktes stora förbättringar. Något längre tid tar det för haven att "svalna".
Jag har dokumenterat med foton digitalt under mer än fem år. Första bilden av en "kristallsvans" tog jag 1968.

På resor med flyg på 10 000 till 12 000 meters höjd har jag fotograferat var 15 minut under 400 mil i luften från norr till söder.
Den 3 och 7 april 2009 täcktes Gotland fullständigt av kristallsvansar, som breder ut sig till ett kristallskikt av is, likt glas på den höjden, dygnet runt. Därav kallar jag det växthuseffekten.
Den 8 och 13 april 2009 ligger dom kvar. Vid lufttryck under 1021 mbar ligger iskristallerna kvar i flera veckor. På höjder under 8 000 meter bildas inga kvarliggande iskristaller.
Vid informationsmötet på Borgen för några år sedan menade föredragaren att 400 flygplan om dagen inte skulle påverka "vädret" på Gotland. Han hade helt fel. Gotland är hårt drabbat, jämförbart med Mellaneuropa. Det är ett mycket omfattande globalt problem, som länge förbisätts.
Jag har beskrivit förloppet i text, på vilket sätt det påverkar. Det påverkar allt om klimatet och är därför väldigt omfattande.
Så jobbar vi med nyheter