Gotland Ring - bra för trafiksäkerhet och miljö

28 november 2009 00:26
Refererande till insändaren om Gotland Ring (25 november), vill jag klargöra följande.
Det är alltid svårt att besvara kontrafaktiska resonemang, men vi kan börja med att ta fram några fakta.
Gotland Rings huvudsakliga verksamhet går ut på att utbilda företag, övriga organisationer och även privatpersoner i Safety & Eco Driving samt kontribuera genom teknologisk test- och evalueringsverksamhet som gynnar både miljön och trafiksäkerheten. Alla bolagets edutainmentevenemang handlar om miljö och trafiksäkerhet.
Varifrån kommer kunskapen för att lära sig köra ekologiskt och trafiksäkert? Den deriveras de facto från motorsport. Körtekniken - inklusive proaktiveten, passiv och aktiv säkerhet, följsamheten i styrning och kurvtagning, broms- och undanmanöverteknik, motorbroms, växling (så kallad short shifting), teknisk kunskap, med mera - kommer från den tekniken man lär sig som tävlingsförare.

Lansering av BMW:s Efficient Dynamics 2007, som insändaren hänvisar till, var en provkörning för världspressen för att analysera den nya tekniken efter åtta års forsknings- och utvecklingsarbete som kulminerade i presentationen på Gotland. Det att man måste köra några mil för analys och presentation skapar mervärde genom att världens potentiella kunder lär sig om den nya tekniken med stor positiv miljöpåverkan, vilket i sin tur leder till minskad totalförbrukning och utsläpp.
Ett annat exempel på en liknande aktivitet på Gotland Ring var vätgasbilen Honda FCX-lanseringen (numera kallad Honda Clarity), en bil som har endast vatten som utsläpp. Förutom ren testkörning för tekniken utfördes den första provkörningen för media även då på Gotland Ring. Att både Honda och BMW valde just Gotland Ring har att göra med det att banan är helt unik och den första ekologiska race- och testbanan i världen.

Framöver kommer flera plug-in elbilslanseringar att utföras på Gotland Ring - och då på ren el från vindkraft. Även utveckling av en egen tävlingsserie för elbilar står på Gotland Rings agenda inom kort (uppvisningskörning har redan utförts i några omgångar).
Gotland Ring agerar starkt för ett paradigmskifte inom motorsporten, detta trots att det är redan den överlägset mest miljöcertifierade sporten i Sverige.

I november var jag personligen inbjuden som gästföreläsare till ett seminarium på Professional World Motorsport Expo i Köln på grund av att Gotland Ring är "en ny och unik företeelse med socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhet med fokus på trafiksäkerhet och miljö, den första av sin typ inom branschen" (arrangörens beskrivning av Gotland Ring).
Om insändaren hör av sig till mig så lovar jag skicka över mer fakta, inklusive innehållet av min föreläsning, en lång sådan som inte ryms i detta forum.

Om alla trafikanter skulle ha samma intresse för trafiksäkerhet och miljöfrågor som Gotland Rings kunder, inklusive entusiastsegmentet, så skulle trafiksäkerheten, utsläppsnivåerna och flytet i trafiken se betydligt bättre ut.
Välkommen till vår Safety & Eco Driving-utbildning!

Så jobbar vi med nyheter