Lägre skatt skapar fler ungdomsjobb!

12 november 2010 04:00
Kaj Raving (V) skriver (10/11) att McDonalds tjänat på regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga. Det är en minst sagt missvisande bild.

Det stämmer att sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga har varit viktig för vår möjlighet att anställa fler på McDonalds. Trots en av de svåraste ekonomiska kriserna i modern tid i Sverige har jag kunnat anställa över 20 personer på min restaurang i Visby under 2009 och hittills 2010 - varav många precis tagit studenten och ska ta klivet ut i arbetslivet. Att anställa en ny person är en investering.

Alla anställda får till exempel gedigen utbildning från första dagen på jobbet och under hela sin anställningstid. Detta är investeringar som jag inte vågat eller kunnat göra om arbetsgivaravgifterna varit högre.
För hela McDonalds i Sverige har sänkningen av arbetsgivaravgifter inneburit att vi har kunnat anställa cirka 4 200 personer under 2009. Trots krisen.

Om man bara ser till helt nya jobb har cirka 800 fler personer fått jobb 2009 jämfört med 2008, som en följd av det ökade utrymme som sänkningen inneburit. Vi tjänar inga pengar på de sänkta arbetsgivaravgifterna. Besparingen som sänkningen av arbetsgivaravgifterna möjliggjorde har återinvesterats i nyanställningar.
Tack vare satsningen kan McDonalds i Sverige - och jag här i Visby - fortsätta att anställa flera unga som får både arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling. Det tycker jag bådar gott för framtiden. Och det vinner vi alla på - många företag, men framförallt de unga.
Så jobbar vi med nyheter