Hur mycket vindkraft?

12 september 2011 04:00

I Hangvar planerar företaget WPD att bygga 16 nya stora vindkraftverk på 2 megawatt med totalhöjd 150 meter. Planerna blev nyligen kända trots att företaget skrev avtal med markägarna för mer än ett år sedan.

Avtalen har en tystnadsklausul, markägarna får inte säga något. I Stenkyrka planerar Vattenfall ett 40-tal verk, även här är planerna är hemliga.

Hur är det med demokrati och inflytande i Sverige år 2011?

Vindkraften har både för- och nackdelar och begränsningar. Innan vi bygger ut vindkraften på ön måste vi besvara några frågor.

Hur mycket ska produceras, var ska den byggas, hur påverkas naturen, vår livsmiljö och öns attraktionskraft? Vem tjänar på den? Klarar våra politiker att hantera en storskalig utbyggnad?

Minns hur det gick med kongresshallen och p-avgifterna i Visby. Vindkraften blir inte lättare.

Gotland producerar idag 0,2 TWh vindel per år (25 procent av öns elbehov). Planeringsmålet för Sverige är 20 TWh på land och 10 TWh till havs till år 2020 (idag 3,5 TWh).

I Sverige står vindkraften för 0,4 procent av energin och två procent av elproduktionen. Resten kommer från olja, kol, naturgas, biobränsle, kärnkraft och vattenkraft.

Vindkraften syns knappt i statistiken. Även utbyggt till 30 TWh står vindkraften bara för fem procent av energibehovet 2020.

Energimyndigheten har pekat ut områden med bra vind som riksintresse för vindbruk. Gotland utgör två procent av landets riksintressen. Vår andel av den nya vindkraften borde då vara två procent av rikets, 0,35 TWh.

Men i översiktsplanen 2010-2025 har politikerna satt målet till hela 2,5 TWh vilket kräver 500 nya vindkraftverk på ön. Vi vill se den analys som visar att det är realistiskt. Vi tror inte det.

Länsstyrelsen har en mera realistisk syn på vindkraftens potential och hur den ryms på ön. Enligt en rapport går det att bygga cirka 35 nya verk samtidigt som ett 80-tal gamla byts ut. Det skulle ge 0,34 TWh vilket motsvarar Gotlands del av riksintresset.

Energimyndigheten räknar med elöverskott i Sverige på 20 TWh år 2020. Sveriges elproduktion är nästan helt fri från koldioxidutsläpp. Vindkraften behövs alltså inte för att klara landets elbehov eller Co2-utsläpp. Istället ska Gotland släppa till mark och ömtålig natur bara för att producera el för export! Vill vi ha det så?

Cementa släpper årligen ut 1,4 megaton Co2 och står för halva öns elförbrukning.

Vad gör regionen för att minska denna miljöpåverkan? Det motsvarar kanske 500 vindkraftverk?

Björn Gillberg säger om en planerad vindkraftpark på Värmlandnäs:

- Vettlöst! Vi producerar redan den el vi behöver i Sverige och enda anledningen att öka produktionen är att vi ska tillgodose elbehovet ute i Europa. De kommersiella utländska krafterna gnuggar händerna av förtjusning när de ser möjligheterna att exploatera vårt glesbefolkade och motståndslösa land. Det här handlar inte om att ersätta kol, gas och olja utan om att vi ska möta omvärldens ökade elbehov. Vi får ett förstört landskap, tjänar inga pengar och ni står där med tornen utanför era köksfönster utan att elen blivit billig.

Så jobbar vi med nyheter