Använd inte energi i onödan

13 december 2007 04:00
Trots att man inom motorsporten verkar anstränga sig för att vara miljöriktiga, kommer man inte ifrån att motorsport till skillnad från övriga sporter bygger på att man måste använda bränsle för att över huvud taget kunna tävla. Att sen folk träffas för att fira födelsedagar, gå på teater eller tävla i någon idrott är ju en helt annan sak. Vad jag förespråkar är att vi ska ta bort direkt onödigt bilåkande.
Tävlingarna i sig släpper kanske inte ut så mycket, men de bidrar till att underhålla ett intresse för att bränna bensin eller använda energi i onödan.
Det intresset borde styras om till någon mer miljöhållig aktivitet och inte få det stöd som det idag får av ett aningslöst massmedia.
Om man på en sida i en tidning visar hur växthuseffekten drabbar oss, kan man (om man vill vara trovärdig) inte reservationslöst hylla hjältar till motorsporten på den nästa sida.
Den moralen är orimlig, nu då växthuseffekten drabbar oss med allt större tydlighet.
Onödig energianvändning måste få ett slut, om vi verkligen menar att hejda utvecklingen och då gäller det i första hand användning av fossila bränslen.
Men även onödigt utnyttjande av biobränslen blir fel, bland annat för att det uppstår konflikt mellan motorintressen och nödvändigheten att ordna mat till jordens befolkning. Ska åkermarken i framtiden användas till motorbränsle eller till matframställning? Kan man hävda sin rätt att delta i en biltävling om det samtidigt medför att någon annan inte kan få mat för dagen?
En enkel grundregel: den som använder energi i onödan bör upphöra med det. Annars har man nog inte förstått problemets allvar.

CO2
Så jobbar vi med nyheter