Wase utmanar moralen och vår syn på sexualitet

3 oktober 2008 04:00
De som kommer att läsa Dick Wases nya bok "Samlag eller Salighet - sexualitet och moral från forntid till nutid" kommer att ge sig i kast med kanske den mest utmanande bok de någonsin öppnat. Boken som kommer att förvåna och helt säkert förfära många läsare då den gör ett frontalangrepp på den rådande moralen hos vår tids medelklass, på kyrkan genom historien och även den moderna feministiska rörelsen.
Boken kommer säkert att framkalla avsky hos några, speciellt i de kapitel som ger ett historiskt perspektiv på sex mellan vuxna och barn - frågor som berör incest och pedofili.
I boken beskriver Dick Wase sin egen omtumlande resa under de fem år han forskat kring ämnet och författat sin bok. Från början hade han bara tänkt sig att belysa tiden från ursamhället fram till renässansen, men studierna av sexualmoralen sedan dess gjorde att han kände sig tvingad att gå hela vägen.
Sex är, och har under flera århundraden, varit ett infekterat ämne och Wase menar att samhället effektivt censurerat "fel" forskning. Ju mer han studerade ämnet desto mer förvånad blev han.
Men han räds inte den kommande kritiken, för kritik lär det bli. Det här är kanske den mest "politiskt inkorrekta" bok som utkommit på mycket länge.

*
Dick Wase anlägger ett historiskt och vetenskaplig perspektiv på den sexualitet som varit människans från forntiden och framåt och han har inte haft för avsikt att presentera några alternativ till den i dag rådande sexualmoralen. Han vill inte heller förespråka någon moral utan gränser och regler, även om kritiken mot den rådande är hänsynslös och hård.
Han vill avslöja hyckleriet, ruska om, upplysa och öppna ögonen för att det går att bygga en bättre tillvaro i den kristna västerländska kulturen som under historien varit den i särklass mest intoleranta.
Det har förvisso funnits hyckleri kring sexualiteten ända sedan de antika samhällena, speciellt rörande den kvinnliga sexualiteten, men det var den framväxande kristendomen som senare skapade ett totalt förnekande av att sex för sin egen skull existerade.
Speciellt hettar det till i de texter som historiskt handlar om prostitution och berör det promiskuösa och det vi i dag kallar de perversa sexuella läggningarna och naturligtvis när det gäller homosexualiteten, företeelser som alltid hotat normen i det rådande medelklassamhället.
I de kapitel där Wase vågar sig på att analysera exempelvis prostitution och tabubelagd sex ser han ett tydligt mönster. Det är de mest sexuellt uppmuntrande och tillåtande samhällena som har de bästa samlevnadsformerna för både män och kvinnor och absolut minst av sexuellt betingat våld med förklaringen att "den nedärvda sexualdriften tillgodoses för alla samhällets individer".

*
Del ett i den omfångsrika boken behandlar forntiden och antiken under rubriken: "Innan Gud drog igen gylfen".
Det är en fascinerande läsning att tränga in i sexualitetens historia, hur människan levde under ursamhället och någon gång vid början av jordbrukarsamhället upptäckte att det var just sex som var själva fortplantningsakten. Tidigare var sex bara en akt för nöjets skull.
Jordbrukarsamhället blev också omvälvande på andra sätt. Matriarkatet ersattes av patriarkatet och genom att äga egendom kunde även sex bli en handelsvara. Faderskapet och arvsrätten blev viktig och med ägandet kunde känslor som svartsjuka börja göra sig påminda.
I de flesta gamla kulturer har månggifte praktiserats, men här i Norden hade mannen bara en hustru. Istället hade storbonden eller hövdingen slavinnor och frillor. Äktenskap och kvinnans starka position hade mera med ekonomi och politik att göra.
Del två som berör tiden från medeltiden och framåt har fått rubriken: "Djävulens tid" och del tre, den nya tiden och nu, betitlas "Det osägbara".
Sexualiteten förtigs, förbjuds och blir straffbelagd, ofta med dödsstraff.
"Häxprocesser" finns med in i vår egen tid och idag är det legitim tv-underhållning med mord, tortyr, misshandel medan konst, litteratur och film som visar hur man njuter av sex anses som något fult eller omoraliskt.
Dick Wase beskriver hur vi historiskt, antropologiskt och primatologiskt kan konstatera, att vår västerländska moralsyn är den i stort sett enda orsaken till de "abnormiteter" som existerar i samhället.
Dick Wase ger ut sin bok under Visbydagen då han förutom signering också kommer att göra en rundvandring och berätta om sexualiteten i Visby under medeltiden.
Boken som utmanar våra fördomar och sexuella föreställningar, begär och utlevelse, har redan köpts in som läromedel vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Så jobbar vi med nyheter
Bengt Valentinsson