Vi går mot kallare klimat

25 augusti 2009 04:00
FN:s klimatpanel (IPCC) har sedan bildandet 1988 menat att vi upplever en hastig temperaturökning globalt. Ökningen skulle vara cirka 0,2 grader per årtionde och alltså två grader per århundrade, detta baserat på takten från cirka 1975 och framåt.
Men tidigare var takten den samma 1910-1940 och från 1940 till 1975 så sjönk temperaturen med 0,2 grader. Hur det kunde komma sig visste man inte och koldioxidhaltens ökning var då låg så den borde inte påverka i någon nämnvärd grad. För bara cirka ett år sedan kom man fram till att dessa trappstegsvisa ändringar berodde på i huvudsak PDO, stor en havsström i Stilla Havet. PDO blev för övrigt negativ i fjol = kallare. Jämnar man ut PDO:s inverkan blir det kvar en temperaturökning på cirka 0,7 grader per århundrade, vilket är bara en tredjedel av IPCC:s utsaga vilket ju inte verkar så oroande och detta har pågått sedan mitten av 1800-talet, en tidpunkt som var den kallaste sedan Istiden.
Den ökande temperaturen ska sedan ge en ökad avdunstning, och eftersom vattenånga också är en växthusgas spär det på temperaturökningen. Men då ökningstakten egentligen bara ligger på 0,7 grader per århundrade ger detta liten effekt. Dessutom säger Nasa (Amerikanska Rymdflygstyrelsen) att cirka 0,15 grader av detta beror på ökad solaktivitet och ett par tiondelar ligger på sotpartiklar i atmosfären. Kvar till växthuseffekten blir då bara cirka 0,3 grader och det är nästan försumbart. Under tiden säger de som vill att växthuseffekten ska vara ett problem, att uppvärmningstakten är större än befarat! Samtidigt hör vi att det är rekordkallt i USA.
Hur är det då med isbjörnarna? Jo tack, för 50 år sedan var de cirka 5 000 stycken medan de idag är cirka 25 000 så de är inte alls hotade. Avsmältningen i Arktis var väldigt tydlig 2007, mest beroende på ihållande vindar som drev iväg isflaken söderut, men där har ismängden ökat igen, dock inte ännu till samma nivå som innan. Havsytehöjningen som tidigare legat på ett par millimeter per år har nu avstannat. Det finns ett projekt Argo med cirka 3 000 mätbojar runt världshaven vars mätning visar att vattentemperaturen möjligen sjunkit något sedan mätningarnas början för åtta år sedan. Vattentemperaturen är mycket viktig eftersom världshavens värmeinnehåll är väldigt mycket större än luftens.
Solen har inte visat några fläckar på över ett år och inga tecken på en ny solfläckscykel finns. Detta är ovanligt och oroande eftersom tidigare långa perioder med låg solaktivitet också inneburit kallt klimat. Så medan det inte egentligen finns något påvisbart historiskt samband mellan CO2-halt och klimat, så finns det mycket tydligare samband mellan solaktivitet och klimat. Vi kan då få uppleva kallare klimat de närmaste årtiondena istället för det man varnar för, ett varmare.
Att dra igång en mycket kostsam omställning av den västerländska ekonomin med ett mycket tveksamt resultat samtidigt som vi har en global ekonomisk kris verkar mer än lovligt dumt.
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa