Det behövs nytänkande på toppmötet i Köpenhamn

25 november 2009 04:00
Klimatförändringar har det funnits igenom hela jordens historia. Vår planet har varit betydligt varmare vid flera tillfällen och haft mer växthusgaser i atmosfären än idag.
Det börjar bli alltmer uppenbart för allt flera att det inte går att ensidigt skylla klimatförändringarna på koldioxidutsläppen. De är troligtvis inte alls orsaken.
Det går inte längre att blunda för att det kan finnas andra förklaringar som kan kopplas till solen och jordens färd genom universum. Alltfler forskare, ja även klimatgurun Al Gore, har börjar tvivla på att det är koldioxidutsläppen som är orsaken till klimatförändringarna.
Något samband mellan koldioxidhalt och global temperaturhöjning har inte hellre kunnat påvisas, i varje fall inte genom fysiska mätningar. Det påstådda sambandet verkar bara finnas i de klimatmodeller som IPCC stödjer sig på.

Kanske är det därför de inblandade i toppmötet i Köpenhamn har tonat ner förväntningarna. Ett annat skäl kan vara att man nu har tagit till sig att det inte skett någon temperaturhöjning sedan 2001 och att polarisen återigen har börjat växa till sig.
Vad toppmötet egentligen borde inrikta sig på är nytänkande. Släppa koldioxidspåret och istället lägga resurser på forskning om vad som egentligen orsakar växlingar i jordens klimat. Stoppa den pågående skogsskövlingen och se över hur befolkningen kan anpassas till ett skiftande klimat.
Den nästan religiösa fanatism som nu råder kring "Klimathotet" leder bara till resursslöseri och felaktiga energiinvesteringar men ger politiken ökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter till meningslösa åtgärder. Den klimatpolitik som nu förs kommer att på sikt leda till minskad tillväxt och välfärd och på så vis även drabba U-ländernas befolkning.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa