Den största stölden i modern historia!

18 september 2010 04:00
Pensionsfonderna ska tillförsäkra pensionärerna trygga och stabila pensioner!
Eller är det en politisk spargris som när som helst utan moraliska tvivel kan skakas när det behövs förstärkning av medel i statskassan?
I slutet på 1990 beslutade man om det nya pensionssystemet.
Det var i bred enighet mellan de borgerliga och Socialdemokraterna man tog bort ATP-systemet.
Riksdagens majoritet ville ansluta Sverige till EMU, men kraven för inträde uppnåddes inte.
Göran Persson och co ville överföra över 300 miljarder kronor från AP-fonderna till statsbudgeten.
Det skylls ofta på att betalningsansvaret överfördes till staten och därför även pengarna.
Dessa pengar oavsett var betalningsansvaret låg var öronmärkta till pensionsutbetalningar.
Till Riksgäldskontoret "överfördes" från fonderna åren 1999-2001, med den ovan nämnda överdebiteringen av löner över 7,5 basbelopp, sammanlagt över 250 miljarder!
Medel motsvarande 258 miljarder kronor har under perioden 1999 till 2001 förts över från AP-fonderna till statsbudgeten.
2005 fortsatte man mjölka ur ytterligare 96 miljarder.
Riksförsäkringsverket varnade också för att de redan sinade fonderna inte skulle kunna balansera ens en liten nedgång i konjunkturen utan en sänkning av pensionerna.
Göran Persson gjorde detta uttalande i en artikel på Expressen år 2005:
"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som går i pension ser vad vi gjort"
I SVD kan man läsa Mona Sahlins uttalande om höjning av pensionsåldern.
Hon säger bland annat: "De äldre kan jobba längre"
Någon annan än jag som är fundersam över varför vi ska jobba längre när vi har tusentals arbetslösa invandrare som inte ens kan få ett jobb?
Att borgarna inte bryr sig i detta förstår jag, men att SAP som ska vara "arbetarnas" företrädare också blundar är minst sagt märkligt.
Citat av Kjell Eriksson: "I Kina plockar man allt efter återväxt levande ankor på deras skyddande fjäderdräkt. I Sverige plockar den ekonomiska och politiska eliten på samma grymma och oetiska sätt av pensionärerna deras skyddande pensionsfonder, medan de själva sitter väl skyddade med oantastliga pensioner betalda av skattebetalarna direkt ur budgeten!"
Så jobbar vi med nyheter
Johan Wahlberg Regionalt skyddsombud