Ett bibehållet försvar på ön

20 april 2011 04:00

När försvarsdebatten stod som hetast förra våren var det bland politikerna endast Allan Widman (FP) som talade för ett bibehållande av försvaret på Gotland. Något senare kom ett uttalande av en sakkunnig gruppering från Krigsvetenskapsakademin om Gotlands strategiska betydelse i Östersjön och vikten av ett organiserat försvar här. Sedan dess har vi noterat ökad rysk marin förstärkning i och inköp av landstingningstonnage samt ökad övningsverksamhet i Östersjöområdet.

Till vår glädje har nu ytterligare en politiker i Försvarsutskottet, Micael Oscarsson (KD) uttalat sitt aktiva stöd till att bibehålla militärt försvar på Gotland. Vi hälsar detta ställningstagande med stor tillfredställelse och väntar på Håkan Juholt (S) tidigare ledamot i försvarsutskottet gör detsamma..

Gotland skall försvaras. Det är politiker och försvarsledning eniga om. Frågan är bara hur. Läget just nu påminner om läget för 200 år sedan då Gotland var ockuperat av Ryssland under några månader. Vårt försvar av ön består då liksom nu av ett antal (aldrig så beslutsamma) hemvärnare, vilket nu är aningen bättre än i april 1808 men lång ifrån tillräckligt.

Vi måste nu ha resurser i beredskap på ön för att kunna möta hot av olika slag direkt då de uppkommer. Kanske var det med den insikten som gotlänningarna frivilligt påtog sig allmän värnplikt 1811 efter den ryska invasionen 1808

Ett rimligt alternativ är att permanent utbilda och organisera en styrka på cirka 150 man på Gotland. En sådan kompanistyrka skulle med fördel kunna innehålla cirka 30-40 yrkessoldater samt att övriga 110-120 soldater kan vara kontraktsanställda. Det mest konkreta hittills som sagts från försvarspolitikerna är beslutet att förrådsställa 14 stridsvagnar av modernaste slag på ön. Detta kommer att fullföljas 2013. Stridsvagnsförbandet bör kunna övas här. Skjutövningar kräver fortsatt tillgång till Tofta skjutfält, vilket ÖB och försvarspolitikerna tycks vara eniga om

En annan mycket viktig sak är att säkerställa bemanning, beredskap och luftvärnsskydd för Visby flygfält och Visbybasen. Detta lyfter Krigsvetenskapsakademin särskilt fram i sin utredning. Vårt incidentberedskapsflyg har på senaste år i ökande omfattning baserats på Visby flygplats. Detta är mycket viktigt för hela försvaret. Samma vikt kan även komma att tillmätas Fårösunds marinhamn för att flottan skall kunna basera beredskaps- och övervakningsfartyg. Detta särskilt då gasledningen snart ligger på svensk botten

Vi vill med detta inlägg väcka liv i debatten om det Gotländska försvarets framtid och peka på att det ännu finns tid att tänka om. Historien förskräcker och den kan upprepas. Region Gotland behöver fler arbetstillfällen. En återställd försvarsorganisation på Gotland kan ge fler jobb. Hög tid för våra regionpolitiker av alla kulörer att engagera sig i denna för Gotlands viktiga fråga

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa