Svenskar är inte dummare än tyskar

17 juni 2011 04:00

Beslutet från den konservativa regeringen i Europas största ekonomi att avveckla kärnkraften till 2020 ger konsekvenser i många länder. Tyskland visar både att en stor industrination bedömer sig få ett mer stabilt energisystem utan kärnkraft och att det är i förnybar energi man ser framtiden. Det är egentligen inte så konstigt. Tyskland har redan kommit långt i energiomställningen och får i dag mer el från vindkraft, än svensk kärnkraft levererar. I Tyskland är människor delaktiga i energiomställningen och över två miljoner människor äger sin egen elproduktion. Miljöpartiet vill se en sådan utveckling även i Sverige och vill stänga minst två reaktorer den här mandatperioden.

Att Sverige tyvärr håller på att halka allt längre efter i denna utveckling beror på brist på politiska beslut. Sverige bedöms ha minst lika bra eller bättre geografiska villkor för förnybar energi och om Tyskland kan avveckla kärnkraften så kan även Sverige.

Regeringen försöker ge sken av att beslutet om kärnkraftsavveckling kommer att leda till ökade utsläpp av koldioxid från kolkraft. Men i den tyska överenskommelsen står det tydligt att det ambitiösa målet om minskning av växthusgaser med 40 procent till 2020 förblir oförändrat, vilket är ett mycket skarpare klimatmål än Sveriges.

Om den svenska regeringen är orolig för att kolkraften i Tyskland kommer att öka, så föreslår Miljöpartiet att svenska Vattenfalls investeringar i kolkraft ställs om till förnybar produktion. Vattenfall är den största ägaren av kolkraft i Tyskland. Trots att man ansvarar för ett av de viktigaste verktygen för att fasa ut kolkraften i Europa är den svenska regeringens agerande passivt. Frågan är om Sverige ska fortsätta satsa på den energi som resten av världen nu ratar, eller om vi ska satsa på den förnybara energi som världen efterfrågar?

På tyska finns ett nedsättande talesätt om "die dummen Schweden". Miljöminister Carlgrens beklagande av Tysklands historiska beslut att avskaffa kärnkraften ger dessvärre fog för den myten.

Men även om borgerliga svenska politiker hittills visat sig dummare än tyska, så tror vi inte att det stämmer för resten av svenskarna. Sverige kan vara en del av lösningen, inte problemet.

Så jobbar vi med nyheter
Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson; Isabel Enström (MP), Ordförande Gotland;