Lärarna demonstrerar med rätta

21 juni 2011 04:00

Svar till "Löntagare med fem veckors semester".

Inledningsvis vill jag bara säga att det i skoldebatten finns allt för många med åsikter och allt för få med insikter i hur läraryrket fungerar. Om vi tror på demokrati som samhällsform och vill upprätthålla den är vårt land i största behov av en skola och en lärarkår som håller högsta kvalitet.

I dagsläget väljer många duktiga potentiella lärare bort yrket, till stor del på grund av undermåliga löner. Om vi ska granska dina åsikter så hittar vi en rad faktafel. För det första kan du inte jämföra oss lärare med alla övriga yrkesgrupper i landet, då lärare är akademiker. De flesta har utbildat sig i fyra och ett halvt år på universitet och högskolor.

Detta innebär att flertalet har lån på flera hundratusen kronor och flera år utan pensionsgrundande lön. För det andra jobbar kommunalanställa lärare 45 timmar i veckan, vilket innebär att vi i praktiken inte arbetar mindre än sådana som du själv. Vi är dessutom tvungna att ta ut vår semester i samband med att skolorna är stängda.

Om vi skulle jobba 40 timmar i veckan (vilket skulle vara väldigt svårt då arbetet kräver 45-timmarsveckor) borde vi i teorin ha möjlighet att ta ut vår semester under pågående termin. Detta skulle givetvis bli extremt kostsamt för kommunerna. För det tredje är det många friskolor vars lärare jobbar 40 timmar i veckan. Har detta lett till en gynnsam löneutveckling? Nej, det är precis tvärtom enligt SCB:s lönestatistik. Lönerna ligger ofta lägre än de kommunalanställdas.

Om man anstränger sig att skriva en insändare borde man åtminstone ha den goda smaken att granska fakta innan man slänger ur sig diverse osanningar. Vill vi bygga en hållbar framtid är det dags att det börjar löna sig att utbilda sig till arbeten som utvecklar människor!

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa