Bra för eleverna med lärarbrist

23 juli 2011 04:00

Lärarnas situation i svensk skola har varit en dyster historia. Sänkt status, urusel löneutveckling, försämrade arbetsvillkor. Men nu börjar vi se ljusglimtar.

En är att det börjar finnas för få lärare, behöriga att anställa. En annan att allt färre faktiskt väljer lärarutbildningarna. För den oinvigde kan jag meddela att det finns ett samband: Högre löner kommer att påverka läraryrkets attraktivitet.

Men höjda lärarlöner är något som kommunerna varken vill eller kan klara. Staten måste peka med hela handen och ta ett nytt ansvar!

Nyligen har två larmrapporter kommit. Den ena handlar om att allt färre söker lärarutbildningarna, den andra att det finns många lediga lärarjobb. I olika medier får man höra och läsa att det är ett problem.

Jag frågar mig problem för vem? För Sveriges lärare? Att det finns färre av dem och fler jobb att tillgå. Det är inte ett problem för någon annan yrkeskår, tvärtom.

Som ordförande för Lärarnas Riksförbund är det mitt största bekymmer att lärarlönerna för dem som är lärare på gymnasiet och grundskolan länge halkat efter snart sagt alla andra grupper.

Det finns allt färre för allt fler jobb. Denna tanke, att de så kallade marknadskrafterna skall råda, är inte ny för oss som förbund. I samband med friskolereformen var Lärarnas Riksförbund mycket positiv till densamma av just den anledningen. Inte för att eleverna skulle få välja skola, utan att det skulle bli konkurrens om lärarna och att dessa därmed skulle kunna få högre löner.

Så, för vem är det ett problem att det finns för få lärare? Ja, givetvis för arbetsköparna, det vill säga huvudmännen. Men samma ekonomiska lagar ska dock gälla för lärare som för all annan verksamhet: För få bostadsrätter = höjda priser. För få läkare = högre löner. För få lärare = högre löner.

Det finns nu flera faktorer som kan göra att lärarlönerna på allvar kan höjas: Bristen på lärare, allt färre sökande till lärarutbildningarna, skollagen kräver behöriga lärare i ämne och skolform, införandet av en lärarlegitimation, ledande politiker börjar tala om att lärare måste få högre löner, och därtill väntar nu en avtalsrörelse där förbundets kampanj om "10000 mer" i lön har fått stort genomslag och stor sympati.

Jag välkomnar dessa signaler om lärarbrist, och för få lärarstudenter, därför att jag i första hand som förbundsordförande företräder mina medlemmar. Men jag välkomnar också signalerna för elevernas räkning. De har rätt till rätt utbildade, behöriga lärare för de ämnen och skolformer det handlar om. De har rätt till välbetalda lärare med hög status och stor professionell frihet.

Nu är det kanske den sista möjligheten att få upp lärarlönerna. Ta den, politiker! Ett Sverige utan en rätt avlönade lärarkår står sig slätt i framtiden. Ett litet land behöver stora kunskaper!


Metta Fjelkner

ordförande Lärarnas Riksförbund

Så jobbar vi med nyheter